Podmínky pro vrácení vratných dílů

Výměnný (Starý) díl:

Výměnným dílem se rozumí výrobek který splňuje všechna kritéria výrobce na zpětný výkup za účelem jeho repasování. U zboží, které je zahrnuto ve výměnném programu výrobce (uvedeno vždy u detailu produktu jako "+ ZÁLOHA NA STARY DÍL"), platí zákazník zálohu na Starý díl, která mu je vrácena v plné výši oproti předložení Starého dílu, splňujícího všechny potřebné náležitosti. Záloha není vyobrazena u ceny produktu a je zákazníkovi vždy oznámena dodatečně telefonicky, nebo e-mailem. Je to z důvodu, že zálohy nejsou nikdy ve stejné výši a prodejce tyto zálohy zjišťuje u výrobce individuálně u každého produktu zvlášť. Záloha není nikdy zákazníkovi účtována bez jeho vědomí. 

Na Staré díly není poskytován žádný rabat!

 

Názorné zobrazení zálohy na starý díl

 

Všeobecné podmínky pro vracení:

  • vrácený díl musí být kompletní (včetně krycích víček a zátek)
  • nesmí být viditelně poškozeny části, které se používají k repasování
  • musí být v originální krabici (balení), určené výrobcem k tomuto účelu
  • nesmí být výrazně zkorodovaný
  • vrácený díl musí být dostatečně očištěn, aby mohl být posouzen jeho stav
  • musí být akceptován výrobcem jako díl použitelný k repasování
  • Visačku (pokud je součástí nového dílu) od nového dílu odstranit a na starý díl připevnit.
  • Krycí zátky závitů z nového dílu nasadit na starý díl.

 

Vrácení zálohy je možné pouze po splnění všech podmínek a náležitostí stanovených jak výrobcem tak i společností Auto Sivík s.r.o.

 

Starý díl zašlete zpět na adresu: Auto Sivík s.r.o., Náves 426, 760 01 Zlín -Prštné

 

S vyplněným FORMULÁŘEM PRO VRÁCENÍ VRATNÝCH DILŮ - ke stažení 

 

 

Důvody odmítnutí:

Více viz. Bosch – podmínky vratných dílů – ke stažení v PDF